יום שישי, 15 בדצמבר 2017, 12:24:02

 

 

 

תקנון אתר NLconnection.eu:

אתר NL קונקשן וכל הדפים, המידע, התמונות, או כל צורת המחשה אחרת הכלולים בו ,הנם רכושם הבלעדי של בעלי האתר. אין להעתיק או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך בכתב מבעלי האתר. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים שמורות באופן בלעדי לבעלי אתרNL קונקשן.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבחור אילו תכנים לפרסם וכן לערוך אותם טרם העלאתם לרשת האינטרנט. כמו כן, מפעילי האתר שומרים על זכותם לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתם וללא צורך במתן הודעה מראש.

בעלי האתר עושים כל שביכולתם לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק. כל המסתמך על נכונות המידע והתוכן המתפרסמים באתר, עושה זאת על אחריותו הבלעדית ולא תהיה לו כל דרישה מכל סוג ומין שהוא כלפי האתר ו/או מפעיליו בעניין זה.

All rights reserved.nlconnection.